Účastnická dohoda

Slunečný kraj je terapeutické centrum zaměřené na masáže, terapie a semináře pro relaxaci, uvolnění a osobní růst. Nenahrazuje lékařskou péči.

Každý, kdo se těchto akcí účastní, nese za sebe plnou odpovědnost. Slunečný kraj, ani osoby pracující ve Slunečném kraji nenesou žádnou odpovědnost za případné vzniklé ztráty, škody nebo zranění. V případě nemoci nebo úrazu si účastník hradí lékařskou péči sám. 

Je zakázáno užívání jakýchkoli návykových látek a alkoholu, včetně kouření v prostorách meditačního centra.

Pokud účastník trpí psychickým onemocněním, doporučujeme před absolvováním jakékoli akce ve Slunečném kraji, konzultaci s lékařem.

Účastník se zavazuje sdělit jakékoli  prodělané závažnější onemocnění, včetně psychických problémů, infekčních onemocnění, před začátkem akce, lektorovi ve Slunečném kraji.

Pořizování jakýchkoli záznamů je možné pouze s předchozím písemným souhlasem pořadatele akce.

Pokud se účastník rozhodne akci v průběhu ukončit, nemá nárok na vrácení peněz.

Pokud je účastníkovi méně než 18 let, požadujeme písemný souhlas zákonného zástupce.


Platební podmínky

Účastník (klient) se svým objednáním zavazuje uhradit příslušnou částku (dle platného ceníku) za terapii nebo seminář, i když se ve sjednaný termín nedostaví.

    Terapie: Objednání na terapie je tedy závazné a lze jej bezplatně zrušit 24 hod před termínem, nebo po jiné dohodě s terapeutem.
    Semináře: Přihlášení na seminář je platné po zaplacení zálohy 500.- Kč. Doplatek je účtován vždy v den konání semináře hotově. Při zrušení semináře  je záloha vratná nejpozději 2 týdny před začátkem akce. Pokud je účast na semináři zrušena ve lhůtě kratší než 2 týdny, záloha je nevratná.
    Permanentka: Pokud si klient zakoupí permanentku (cvičení, lymfodrenáž..aj), na permanentce budou vyznačeny data objednání. Pokud se klient nedostaví, objednané termíny propadají bez nároku na náhradu.
    Dárkové poukazy: V našem centru lze zakoupit na všechny nabízené akce (terapie i semináře) dárkové poukazy. Platnost je vždy vyznačena na dárkovém poukazu. Při objednání je vždy potřeba nahlásit číslo poukazu. Dohodnutý termín je závazný a pokud se klient nedostaví,. dárkový poukaz propadá.